بازی موراماسا شمیر الماسین
45 2 عدد دی وی دی
  • بازی Muramasa_The_Demon_Blade
  • بازی Muramasa_The_Demon_Blade
  • بازی Muramasa Demon Blade

بازی موراماسا شمیر الماسین

(دیدگاه کاربر 1)

5,000 تومان

لذت مبارزه در یک نقاشی آبرنگ!

نبرد بی پایان انسان با هستی، نبرد بیپایان او با روح طبیعت و جهان نامتناهی. این کشاکش بین روح بی نهایت طلب انسان ومادر هستی برای درک عمیق آن برای سالیان دراز تشکیل دهنده آیین، سنن و طرز تفکرملت چین و ژاپن بوده است. فرهنگی که شکل دهنده نوع جدیدی از هنرهای تجسمی و دستیاست که علاوه بر اینکه پس از گذشت سالیان دراز و پس از برخورد با فرهنگ های دیگرروح و تروات خود را حفظ کرده است، بلکه بر هنر غرب نیز تاثیر گذاشته و هنرمندانبسیاری نظیر لوترک، نقاش معروف فرانسوی، را نیز مجبور به تاثیر پذیری از خود کردهاست. فرهنگی که حتی پا را فراتر از حد معمول گذاشته و هنر های دیجیتالی و بازی هایرایانه ای را نیز تحت سیتره خود قرار داده است!

شناسه محصول: Mura-Wii دسته:

توضیحات

شرکت Vanilla Ware یکی از معدود استدیو های ساخت بازیست که علاقه عجیبی به ساخت بازی های دوبعدی با روح و کالبد نقاشی های چینی و ژاپنی دارد.شرکتی که با خلق آثاری چون OdinSphere مهارت خود را در خلق بازی های هنری به همگان اثبات کرده است. امامبحثی که در این مقاله قصد پرداختن به آن را داریم اثر این شرکت کوچکیعنی Muramasa: Demon Blades است که برای کنسول Wii منتشر شد،عنوانی که تک تک صحنه ها و شخصیت های آن ریشه در فرهنگ و آثار هنرمندان چین و ژاپندارد. Muramasa را به جرات میتوان از لحاظ بصری و استایل هنری خود خاص و متفاوت ترین بازی این نسل دانست که باگرافیک و رنگ بندی جادویی خود بدون شک هر بیننده ای را مجذوب خود خواهد کرد. اما دلیلاین همه زیبایی و تراوت چیست؟ پاسخ این سوال در روح تعالیم عمیق تفکر”تائوئیزم” نهفته است، فلسفه طبیعت انگاری چین باستان!

بازی Muramasa Demon Blade
ژاپن. کشور آفتاب طلایی. کشوری که بیشاز هر تمدن دیگری از فرهنگ و فلسفه عمیق چینی تاثیر گرفته و با ایجاد تغییراتفراوان در آن به نوعی آن را تبدیل به فرهنگ مخوص خود در آورده است. شاید شما نیزبا دیدن استایل گرافیکی این عنوان به سرعت به یاد مینیاتور های ژاپنی افتاده و سبکهنری خاص آن ها را در ذهن خود تدایی کنید اما بر خلاف تصور عموم افراد سبک معماریو هنری این اثر بیش تر از هر چیزی وابسته به هنر نقاشی چین باستان، مخصوصا نقاشیهای دوره “تانک” است.

نکته ای که معماری هنری Muramasa را بی بدیل می سازد توجه به طبیعت و رنگبندی درخشان و زنده آن است که یادآور آثار هنرمندان دوره تانک است. برای بررسیدقیق این اثر لازم است تا ابتدا با اساس و فرهنگ این سبک از نقاشی آشنا شده و بهدرک عمیق و درستی از آن برسیم تا بتوانیم با تمام جنبه ها و ریزه کاری های زیبا وبی نظیر آن آشنا شویم.

تفکر و هنر چین و ژاپن تاثیر گرفته ازتعالیم نظام فکری فردی به نام “لائوتسه” است که افکارش در کتابی با نام”راه و قدرت های آن” به جای مانده است. تعالیم لائوتسه بازگو کنندهنیروی عظیم و بی پایان طبیعت است که آدمی را به جای تسلط بر طبیعت به غوطه ور شدندر آن و پاسخ دادن به ریتم زندگی تشویق می کند. در نقاشی اصیل چین و ژاپن یک نقاشهیچگاه به تقلید از طبیعت نمی پردازد، بلکه آن را درک کرده و با تخیلات خود آن رابه تصویر می کشد. یک آموزه قدیمی چینی می گوید: “برای کشیدن یک باغ بامبوبرای سال های طولانی آن را تماشا کن و سپس هنگام کشیدنشان همه تصاویر ذهنیت از شکلآن ها را کنار گزاشته و با تکیه بر تخیل و درکی که از تماشای آن ها بدست آورده ایبه کشیدن آن ها مشغول شو!”. این نکته بیانگر اساس نقاشی چین و ژاپن است،نقاشی روح طبیعت نه ظاهر مادی آن.

بازی Muramasa_The_Demon_Blade

این تعریف خاص و دقیق از ماهیت نقاشیاصیل به بیان چینی ها باعث شکل گیری ترکیب جدید از نقاشی است که ما تنها در نقاشیهای چینی (و به طبع ژاپنی) شاهد آن ها خواهیم بود. در این سبک از نقاشی ها در درجهنخست، نقاش با ظاهر طبیعت و یا اشیا کار نخواهد داشت و تنها با نمایش تنالیته هایمختلف از یک طیف رنگی به طور مستقیم به ساختار درونی موضوع می پردازد. به اینترتیب آرمانی ترین حالت یک اثر با اسلوب نقاشی های چینی یک تصویر تک رنگ و حجم داراست. ویژگی دوم این نقاشی ها استفاده از ترکیب بندی های خاص (کمپوزیسیون) و متفاوتاست. در نقاشی های چینی ترکیب بندی بر اساس مناطق کم حجم و خالیست.

منظره سازی و تقارن برای نشان دادنپرسپکتیو فضا و مکان (که از زمان سلسله سونگ به نقاشی چینی راه یافت) نیز یکی دیگراز مشخصه های اصلی و پایدار این هنر است. به عنوان مثال اگر در نقاشی های هنرمندفقید چینی “کوئوشی” دقیق شوید به تقارن سه سطحی محیط که شامل پلان نزدیککه سوژه در آن قرار دارد، مناظر اطراف که شامل درختان دوردست می شود و در نهایتافق دوردست که شامل کوه های بزرگ که غالبا با رنگ آبی از منظره جدا شده و تدایی گرفضای بی کران است پی خواهید برد.

در Muramasa سازندگان در درجه اول و آخر قصد غوطه ورساختن گیمر ها در محیط هایی که جزء به جزء با فرم مخصوص نقاشی های چینی و ژاپنیطراحی شده است، داشته اند. اولین اصلی که در طراحی مراحل Muramasa به خوبی رعایت شده است هندسه سه سطحیاست که بیش از هر چیزی آثار هنرمند فقید ژاپنی “هوکوسای” را بیاد خواهدآورد. سطح اول در واقع محل مبارزه، سطح دوم پیش زمینه و سطح سوم پس زمینه دوردستاست که نگاه کردن به آن ها به زیبایی حس جدایی از محیط و مکان را به گیمر ها القاخواهد کرد.

Muramasa-Screenshot-2 (minikeyhan.ir)

Muramasa-Screenshot-3 (minikeyhan.ir)

Muramasa-Screenshot-4 (minikeyhan.ir)

 

 

مرحلهUmibouzu تابلوی موجعظیم اثر هوکوسای

رنگ بندی محیط و مراحل اگرچه بر خلافتعالیم لائوتسه دیگر به صورت تک رنگ نیست اما از لحاظ حجم بندی با استفاده ازتنالیته رنگ کاملا وفادار به آثار مربوطه در این سبک است. در Muramasa شما هیچ گاه شاهد همنشینی دو رنگ یکساننخواهید بود یا در این بازی برای نشان دادن حجم شخصیت ها و اشیاء سازندگان هیچ گاهبه تغییر دید پرسپکتیو بازی روی نیاورده و تنها با تغییر طیف رنگ ها به القا حسبعد و مکان روی آورده اند.

اما نکته اصلی در گرافیک و طراحیستودنی Muramasa کمپوزیسیون وترکیب بندی بی نظیر آن است. همانطور که گفته شده مبنا ترکیب بندی در مراحل Muramasa پرداخت به مناطق خالی و کم حجم تصویر وایجاد رابطه میان تمام عناصر موجود در تصویر بر اساس این اصل است. کمپوزیسیون خالصو ناب Muramasa برای رسیدن بههدف اصلی نقاشی های چینی و ژاپنیست، تاکید بر یگانگی عناصر محیط. این یگانگی عناصرتصویر را به بیان ساده تر می توان نوعی هارمونی رنگ و تصویر نام برد. به عنوانمثال در آثار نقاشان سبک هایی چون اکسپرسیونیست نقاش برای نشان دادن حالات روحیسوبژکتیو دست به استفاده از ترکیب ها آزار دهنده خواهد زد، به طوری که استفاده ازرنگ های متضاد و جیغ آرامش تصویر را به کلی بر هم زده و فضای آن را به کلی مناسبحال سوژه خود می کند اما در نقاشی های سبک چینی و ژاپنی که تصاویر Muramasa نیز بر اساس آن ها خلق شده است، تمامیرنگ ها، ترکیب بندی سوژه ها و شخصیت ها در جهت تکمیل هارمونی تصاویر است، به طوریکه شما هیچ گاه حس نکنید اگر جای یک رنگ با رنگی دیگر تعویض می شد آرامش تصویربیشتر می شد.

Muramasa_The_Demon_Blade-3 (minikeyhan.ir)

 

یکی از ویژگی های فیزیکی نقاشی هایچینی و ژاپنی نقاشی کردن بر روی طومار های بلندی از جنس ابریشم و یا کاغذ است کهسازندگان با ترفند های خاص خود حتی این حس را نیز به مخاطبین خود القا کرده اند!هنگامی که شخصیت شما در حال دویدن است، دید ایزومتریک بازی طوری تغییر می کند کهانگار محیط ها بر روی سطح یک نیم کره نقاشی شده و آن نیم کره در حال چرخش است! بهاین ترتیب علاوه بر اینکه طولانی بودن تصیور پس زمینه به خوبی نمایان می شود باتغییر نکردن سطح دوم و سوم محیط به زیبایی حس ایستا بودن در یک منظره ثابت به گیمرها القا می شود، انگار که شما در تمام طول مدت حرکت تنها در حال حرکت از یک سمتتابلو نقاشی به سمت دیگر آن بوده اید…

تاثیر پذیری سازندگان در طراحی Muramasa تنها به الهام گیری از نقاشی چین و ژاپنبرای طراحی مراحل بازی نیست، بلکه به جرات می توان گفت تمامی شخصیت ها و حتیدشمنان نیز ریشه در فرهنگ و باور های قدیمی و اساطیری مردم ژاپن دارد. اگرچه شخصیتهای اصلی بازی کاملا نو و تازه خلق شده بوده و در اندک مواردی به کلیت افسانه هایژاپنی، نظیر سامورایی های رانین و … اشاره دارند اما دشمنان بازی به طور کاملاقتباس شده از اساطیر معروف ژاپنی هستند.

آشنا ترین موجود خبیث در Muramasa شاید Keukegen های پشمالو و سیاه رنگ باشند که پیش ترنظیر آن ها را در سری LocoRoco مشاهده کردهاید. در افسانه های ژاپنی این هیولا ها که بیشتر شبیه توپ پشمالو سیاه رنگ هستندبه پرواز درآمده و بچه های بد را خواهند ترساند. البته در Muramasa کار به همینجا ختم نخواهد شد و شما درطول بازی با موجودات اساطیری دیگری نظیر Bouzu، بودای سنگی یکچشم، Akaoni، هیولای غولپیکر چماق بدست که از افسانه های Onimusha آمده است، Ningyo، پری دریایی ژاپنی و … ملاقات خواهیدکرد.

Keukegen های پشمالو

طراحی تمامی شخصیت ها و دشمنان به سبکمینیاتور های ژاپنی صورت گرفته و با خطوط شکسته و خشن خود به خوبی از ظاهر نرم ولطیف مراحل بازی قابل تفکیک خواهند بود. این خطوط شکسته به همراه نوع خاص پوشششخصیت ها که آن ها را شبیه هنرمندان معروف نمایش های “کابوکی” (تئاترژاپنی) کرده است، علاوه بر نزدیک کردن سبک طراحی آن ها به سبک “اوکیوئه”باعث شده است تا شما در تمام طول مدت بازی به نوعی در حال تماشای کابوکی منتها دردرون یک نقاشی آبرنگ باشید!

در آخر می توان گفت Muramasa اثریست که به زیبایی روح و فلسفه موجوددر آثار نقاشان گذشته چینی و ژاپنی را در غالب یک بازی رایانه ای به نمایش میگذارد. در این مقاله ما سعی داشتیم تا شما را هرچه بیشتر با جنبه های هنری این اثرآشنا کرده و گام کوچکی در جهت شناخت آثار نقاشان و هنرمندان مشرق زمین برداریم اماباید اعتراف کرد که شاید توانسته باشیم تنها به بخش کوچکی از زیبایی های هنری ایناثر اشاره کنیم!. اگر می خواهید از تمام لذت های این بازی فوقالعاده زیبا بهرهبرید مطمئن باشید که تنها غوطه ور شدن در دنیای افسانه ای آن این امر را میسرخواهد کرد. یکی از نقاشان گذشته چینی معتقد است که نقاشی موفق است که بینندگان بادیدن آثار او به دنیای ذهنی خالق سفر کرده و دوست داشته باشند برای همیشه در دنیاو تخیلات او سیر کنند، مطمئن باشید Muramasa نیز اثری است که پس از غرق شدن در آن هیچ گاه به فکر بیرون آمدن از آننخواهید بود!

Muramasa_The_Demon_Blade-7 (minikeyhan.ir)

Muramasa_The_Demon_Blade-78 (minikeyhan.ir)

 

 

1 دیدگاه برای بازی موراماسا شمیر الماسین

  1. مالکزاد

    بازی بسیار عالی با گرافیک خارق العاده

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به سوال زیر پاسخ دهید: *